Vi i Nordisk Sprøytebetong har minimumskravet til breddemål på grøfter godt «under huden». Like enkelt er det kanskje ikke alltid for kundene våre. Når grøftene er forberedt riktig bidrar det til at fremdrift holdes, avvik unngås og resultat blir samlet sett bedre for alle parter. Vi oppfordrer derfor byggelederne å følge opp graveentreprenørene underveis. For at det ikke skal være tvil om hvilke krav som settes til forberedelse så se skissen under.

Blir grøftene for smale kan byggelederen føle seg litt som kongen fra den greske mytologien, Sisyfos. Sisyfos ble av gudene dømt til å rulle en stor stein opp på et fjell. Hver gang han kom til toppen, rullet steinen ned igjen og kongen var like langt. Han var nå inne i en sirkel av evigvarende og forgjeves arbeid. Nå satser vi på at steinen kommer over kulen.