Sylling transformatorstasjon under oppbygging

I forbindelse med bygging av neste generasjon kraftsystem utfører Statnett omfattende arbeider i eksisterende Sylling transformatorstasjon. Prosjektet består av en stor del betongarbeid og vi i Nordisk Sprøytebetong er godt i gang med arbeidene.

Det er komplekse saker som vi utfører her. Vi plasstøper en 7 meter høy kabelsjakt og støttemurer. I tillegg består arbeidet i førhøyning av en 200 meters kabelkanal, samt støping av fundamenter for høyspentmaster og betongelementer.

Transformatorstasjonen i Sylling er en sentral stasjon i østlandsområdet, da den er et viktig knutepunkt for sentral- og regionalnettet i området. En viktig og utfordrende jobb for oss i Nordisk Sprøytebetong.