Parkeringskjellere er på mange måter den nye normalen når det bygges leilighetskomplekser og sentrumsnære næringsbygg. Og parkeringskjellere er i de aller fleste tilfeller synonymt med betong. Nordisk Sprøytebetong har dette som satsingsområde fremover, og i samarbeid med våre kollegaer i VS Element kan vi levere komplette løsninger på prosjektering og bygging av parkeringskjellere. 

De siste årene har vi målrettet bygget spisskompetanse på utførelse av plasstøpte konstruksjoner. Andelen arbeid og prosjekter innenfor disse områdene er sterkt økende, og vi oppfordrer til å ta kontakt om dere ønsker en fagprat på løsninger.