Sintef-logo over betongarbeiderbilde

Vi har ny teknisk godkjenning fra Sintef, Kompaktmur TEK 17. Les godkjenningen her.

Bakgrunnen for endringen er at minimum 50 % av varmemotstanden skal være på kald side av ytterveggen. Vår EPS økes fra 50mm S80 til 80mm C80. Dette for å ivareta TEK 17 sitt fukt- og energikrav. Denne skal innføres løpende på alle nye prosjekter, senest 1. august i år.

Eventuelle spørsmål om dette kan rettes til Per Erik Kristiansen eller Per Schjerven.