Benjamin Askheim som planlegger dagene fremover

Som alle andre blir vi målt på fremdrift i våre prosjekter. Vi har fokus på dette hver dag og det starter med god planlegging. Og det fortsetter med god oppfølging. Et byggeprosjekt består av mange ulike aktører som skal utføre sine fagentrepriser, og vi er en av de som normalt kommer inn tidlig i prosjektene. Først og fremst må vi ha orden i eget hus; planer, riktig mannskap, riktig utstyr og kompetent ledelse. Vår anleggsleder Benjamin Askheim har ansvar for fremdrift på mange av våre prosjekter og han er tydelig på viktigheten av riktig fremdrift.

– De som kommer etter oss er avhengig av å gjøre sitt arbeid etter planen, og da kan ikke vi svikte. Og for at vi skal komme i gang med vårt arbeid til riktig tid er vi avhengig av at de foran oss har gjort sine ting som avtalt. Og i enden av verdikjeden står byggherren, og han forventer at prosjektet skal ferdigstilles som bestilt.

Benjamin skrur sjelden av mobiltelefonen. Tilgjengelighet er alfa omega ifølge unge Askheim.

– Du må være tilgjengelig, vi som jobber med betong kan ikke knipse ved et gitt klokkeslett. Når det skjer uforutsette ting så er det viktig at de riktige folka får beskjed. Min opplevelse er at de fleste i bransjen er fleksible så lenge dialogen er god, da kan vi hente inn det meste ved godt samarbeid.

– Og alle driver butikk, og skal vi oppnå lønnsomhet er riktig fremdrift avgjørende, avslutter vår dyktige anleggsleder Benjamin Askheim.

«If you fail to plan, you are planning to fail”

Benjamin Franklin