Støttemur

Vi bygger og sprøyter støttemurer etter samme prinsipp som for grunnmurer. Ved støttemurer blir det lagt inn ekstra bredde for fundament, og mer armering enn hva som benyttes i grunnmurer.

Vi har ferdige beregninger for armering- og dimensjonering til støttemurer innenfor ”Normal Standard Høyder”. For støttemurer som ikke ligger innenfor normale standarder utfører vi egne beregninger.