Landbruk

Betongarbeid knyttet til rehabilitering av driftsbygninger, gjødselskjellere, siloer eller staller ligger innenfor vårt tjenestespekter. Mange av prinsippene er de samme som ved andre bygg, men har i mange tilfeller behov for enda mer robuste løsninger.