Grunnmur

Vi har utviklet egen grunnmur/kompaktmur siden 1993. Vår grunnmurs-løsning er kostnadseffektiv og oppfyller alle gjeldene TEK 10 krav til energi-, fukt- og tetthet osv. Grunnmursløsningen er godkjent av Sintef og består av 50 mm EPS-isolasjon som monteres direkte på bindingsverket, deretter armeres veggen før det sprøytes på et 100 mm tykt betongsjikt.

Vi har en unik produksjonsteknikk og leverer årlig over 300 grunnmurer, både til profesjonelle og private aktører. Vår løsning er meget konkurransedyktig på pris og kvalitet, samt at fremdriften ivaretas ved en betydelig kortere byggetid. Vi har også avtaler med ledende husleverandører.