Flomsikring

Betongsprøyting er en velbrukt metode i forbindelse med ulike former for flomsikring. I mange tilfeller er ikke vannet i seg selv den største utfordringen ved en flom, men de enorme mengder med masse som vannet tar med seg.