Fjellsikring

Betongsprøyting er i mange tilfeller velegnet til sikring av fjell. Betongen hindrer nedfall og ras av stein. Betongen sørger for en solid overflate når det ikke er tilstrekkelig med rensking av løse fjellmasser. I de fleste tilfeller benyttes fiberarmert betong eller armeringsnett der dette er hensiktsmessig. Vi utfører også betongsprøyting i forbindelse med vedlikehold i tuneller.