Betonggulv

Vi støper betonggulv til alle formål. De fleste av våre leveranser er til eneboliger, rekkehus og garasje.

Plate på mark

Vi leverer ferdig støpt gulv bestående av ringmurselementer, 20 – 30 cm isolasjon, radonsikring, armering og støp. Gulvene leveres klargjort for legging av parkett eller fliser, og er i henhold til Norsk Standard NS-EN 13670 (Toleranseklasse 2) .

Kjellergulv eller gulv i underetasje

Gulv som støpes i sammenheng med vår grunnmur har samme leveranseinnhold, men har en annen praktisk og teknisk gjennomføring enn plate på mark. Kjellergulv leveres også klargjort for parkett eller fliser.