Selskapet

Nordisk Sprøytebetong AS ble etablert i 1991 og har siden oppstarten ligget i front hva gjelder utvikling innen grunnmur med betongsprøyting. Som en del av Isachsen-konsernet er vi en sterk totalleverandør innenfor grunnarbeid knyttet til tomtefelt og boligbygging. I tillegg besitter selskapet verdifull spisskompetanse innenfor blant annet fjellsikring og arbeid knyttet til tunnelvedlikehold. Vi har hovedkontor i Solbergelva utenfor Drammen og sysselsetter 20 personer.